Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc Tìm kiếm và khai thác các khách hàng là các cửa hàng bán hàng truyền thống tìm năng và các nhà sản xuất có nhu cầu bán hàng online. Tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm. Đàm phán, thuyết phục và chốt Hợp đồng với các chủ cửa hàng....